Arduino ile Led Yakma

 

Bu uygulama için programda 13. Pine bağlı olan led(dâhili olarak kart üzerinde bulunmaktadır) 1 saniye yakılıp söndürülecektir. Ve bu program Loop sonsuz döngüsünün içinde olduğundan sürekli olarak tekrarlanacaktır.

İşlem Basamakları:

 • İlk olarak tanımlamalar kısmına herhangi bir kütüphane eklenecek mi? Ya da değişken tanımlaması yapılacak mı? Bunlarla ilgili işlemleri yapmak gerekmektedir. (Ancak örnekte gösterilen programla ilgili herhangi bir tanımlama komutu gerekmemektedir.)
 • İkinci olarak Arduinoda kullanılacak olan pinler tespit edilir ve setup(kurulum) ayarları yapılır.
 • Örnekte 13. Pine bağlı bulunan ledi yakabilmek için 13. Pinin çıkış olarak yönlendirilmesi gerekmektedir. Bunun için yukarıda bahsedilen pinMode() komutu kullanılır.
 • pinMode() bir setup(kurulum) komutu olduğundan setup bloğu içinde olmalıdır.
 • pinMode() komutunda 13. Pin çıkış olmalıdır. O halde;

Void setup(){

                       pinMode(13,  OUTPUT);

                       }

şeklinde yazılırsa 13. Pin çıkış olarak tanımlanmış olacaktır.

 • Diğer bir aşama ise asıl işlevi gerçekleştiren kısımdır. Burada programın çalışmasını dikkate aldığımızda led, 1 saniye(1000mili saniye) yanacak ve 1 saniye sönecektir.
 • Çıkış olarak yönlendirilen pinlerdeki ledleri yakıp(1)/söndürebilmek(0) için digitalWrite() komutu kullanılmalıdır.
 • digitalWrite(13, 1); şeklinde yazıldığında 13. Pin dijital 1 olacaktır ve led yanacaktır. digitalWrite(13, 0); şeklinde yazıldığında 13. Pine bağlı olan led, pin 0 olduğu için sönecektir.
 • Gecikme sağlanabilmesi için de delay() komutu kullanılır.
 • Gecikme için delay(1000); olarak yazılacaktır. Bu 1 saniye bekleme sağlayacaktır. O halde komutlar şu şekilde yazılacaktır;

              Void loop(){

                                  digitalWrite(13,1);

delay(1000);

digitalWrite(13,0);

delay(1000);                             

                                 }

 • Void setup() ve Void loop() blokları yazıldıktan sonra program tamamlanmış olacaktır. Arduino IDE programında yazıldığında aşağıdaki gibi olacaktır.

 

Şekil 3
Şekil 3
 • Arduino Uno bilgisayarın USB portuna bağlanır ve kart seçimi yapılarak port aktif edilir.
 • Program yazımı da tamamlandıktan sonra Verify ve Update butonları tıklanarak işlemler tamamlanmış olur.
 • Arduino kart üzerinde bulunan 13. Pine bağlı olan led 1’er saniye aralıklarla yanıp sönecektir.
 • Ledin yanıp sönme süreleri delay(süre) komutu ile değiştirilebilir.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: