Arduino Nano İle Yukarı/Aşağı Sayıcı Yapımı

Arduino Nano ile buton kullanımı için devremizde iki adet buton kullanacağız. Aynı zamanda butonlar yardımıyla yukarı-aşağı sayıcı yapacağız.

Devrenin Bağlantı Şeması

 

Program Kodları

#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#define buton_a 5
#define buton_b 6

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);

byte sayici = 0;

void setup() {
lcd.init();
lcd.backlight();
pinMode(buton_a,INPUT_PULLUP);
pinMode(buton_b,INPUT_PULLUP);
}

void loop() {

if(digitalRead(buton_a) == LOW)
{
while(digitalRead(buton_a) == LOW)delay(1);sayici++;
}
if(digitalRead(buton_b) == LOW)
{
while(digitalRead(buton_b) == LOW)delay(1);sayici–;
}
if(sayici > 100) sayici = 0;

lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(sayici);
delay(100);
}

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: